14/05/2020

Co z praktykami szkolnymi? Komunikat MEN.

Według komunikatu Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 13 maja 2020 roku, obowiązek realizowania praktycznej nauki zawodu dotyczy:

  • Słuchaczy ostatnich semestrów szkół policealnych
  • Uczniów klas III branżowej szkoły I stopnia, którzy w trakcie praktyk realizują kurs prawa jazdy
  • Uczniowie techników.


Po więcej informacji odsyłam na stronę https://www.gov.pl/web/edukacja/co-ze-szkolami-do-wakacji i do biura Cechu Rzemiosł Różnych w Koninie.

Dotacja unijna

Szkoła dla prawdziwych fachowców – kształcenie zawodowe młodzieży regionu konińskiego