Drzwi otwarte

drzwi_otwarte.jpg

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne Rzemieślniczej Szkoły Zawodowej Cechu Rzemiosł Różnych w Koninie - Branżowej Szkoły I Stopnia pragną zakomunikować, że w tym roku szkolnym 2020/2021 z powodu pandemii COVID-19 drzwi otwarte nie odbędą się.

Promocja szkoły odbędzie się w innej formie, o której poinformujemy w późniejszym terminie.

Zapraszamy do kontaktu z sekretariatem szkoły nr tel.: 534 510 710.Dotacja unijna

Szkoła dla prawdziwych fachowców – kształcenie zawodowe młodzieży regionu konińskiego