15/12/2021

Czeladnik roku 2020

Mamy laureata!

Nasz absolwent, Hubert Folta, został laureatem gali wojewódzkiego konkursu „Wielkopolski Mistrz i Czeladnik Roku”, która odbyła się w Poznaniu, 07 grudnia 2021 r. Celem konkursu jest nagrodzenie Mistrzów i Czeladników, którzy zdobyli kwalifikacje zawodowe potwierdzone egzaminem zdanym przed Izbą Rzemieślniczą w Poznaniu. Dodatkowo brane są pod uwagę ocena z egzaminu, aktywność społeczna, dodatkowe osiągnięcia zawodowe, nagrody, wyróżnienia.

Hubert egzamin czeladniczy zdał na ocenę bardzo dobrą. W czasie nauki w naszej szkole brał udział w dwóch dużych projektach. W drugiej klasie, w październiku 2018 roku, w ramach projektu „Staż na start” prowadzonego przez Wielkopolską Izbę Rzemieślniczą w Poznaniu wyjechał do Niemiec, gdzie min. zdobył uprawnienia spawania metodą MAG oraz jako elektromechanik pojazdów samochodowych podnosił swoje kompetencje ucząc się obsługi nowoczesnych urządzeń diagnostyki pojazdowej. W trzeciej klasie, w listopadzie i grudniu 2019 roku, w ramach projektu „Szkoła dla prawdziwych fachowców – kształcenie zawodowe młodzieży regionu konińskiego” uczestniczył w kursie i zdobył uprawnienia obsługi suwnic. Pracuje w wyuczonym zawodzie jako elektromechanik pojazdów samochodowych.

Wielkie brawa i gratulacje!
A tegorocznych trzecioklasistów zachęcamy do pójścia w ślady Huberta.
Każdy z Was może zostać następnym laureatem konkursu!

Dotacja unijna

Szkoła dla prawdziwych fachowców – kształcenie zawodowe młodzieży regionu konińskiego