25/11/2021

Eliminacje szkolne Olimpiady "Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych" - edycja 2021/2022

W dniu 23 listopada 2021 r. odbyły się w naszej szkole eliminacje szkolne olimpiady wiedzy o ubezpieczeniach społecznych. W rywalizacji brało udział 13 uczniów, którzy rozwiązywali test konkursowy. Pytania dotyczyły następujących zagadnień: jak działa polski system ubezpieczeń społecznych, jakie są rodzaje świadczeń z ubezpieczeń, od czego zależy wysokość emerytury, jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać rentę z tytułu niezdolności do pracy, jak opłacać składki przy prowadzeniu firmy.

Uczniowie przygotowywali się do testu w ramach lekcji Podstaw przedsiębiorczości, na których zrealizowali cztery bloki ,,Lekcji z ZUS”.

Głównym organizatorem olimpiady jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Eliminacje szkolne przeprowadzili: pan Jacek Marciniak oraz pani Marta Grobelna.

Dotacja unijna

Szkoła dla prawdziwych fachowców – kształcenie zawodowe młodzieży regionu konińskiego