24/11/2022

Eliminacje szkolne Olimpiady "Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych" - edycja 2022/2023

W dniu 22 listopada 2022 r. odbyły się w naszej szkole eliminacje szkolne olimpiady wiedzy o ubezpieczeniach społecznych. W rywalizacji brało udział 12 uczniów, którzy rozwiązywali test konkursowy. Pytania dotyczyły następujących zagadnień: jak działa polski system ubezpieczeń społecznych, jakie są rodzaje świadczeń z ubezpieczeń, od czego zależy wysokość emerytury, jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać rentę z tytułu niezdolności do pracy, jak opłacać składki przy prowadzeniu firmy.

Głównym organizatorem olimpiady jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Eliminacje szkolne przeprowadzili: pan Jacek Marciniak oraz pani Monika Lis.

Dotacja unijna

Szkoła dla prawdziwych fachowców – kształcenie zawodowe młodzieży regionu konińskiego