27/01/2022

NAUKA ZDALNA

Od 31 stycznia do 27 lutego 2022 r. zajęcia odbywają się w trybie zdalnym.

Klasy tygodnia nieparzystego: 1c, 2b, 2c, 3a, 3b rozpoczynają lekcje według planu lekcji.

Uczniowie klas: 1a, 1b, 2a, 3c, 3d, 3e idą na praktyki.

Według komunikatu Ministra Edukacji, praktyki zawodowe odbywają się normalnie.


Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Dotacja unijna

Szkoła dla prawdziwych fachowców – kształcenie zawodowe młodzieży regionu konińskiego