22/02/2023

Próbne egzaminy zawodowe już za nimi!

15 i 22 lutego 2023 r. w naszej szkole odbyły się próbne egzaminy czeladnicze i zawodowe dla uczniów klas trzecich. Ponieważ część młodzieży będzie przystępować do egzaminów przed Wielkopolską Izbą Rzemieślniczą w Poznaniu, do rozwiązania mieli zadania z działów: rachunkowość zawodowa, dokumentacja działalności gospodarczej, rysunek zawodowy, przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, podstawowe zasady ochrony środowiska, podstawowe przepisy prawa pracy, podstawowa problematyka z zakresu podejmowania działalności gospodarczej i zarządzania przedsiębiorstwem. 15 osób będzie zdawało egzaminy zawodowe przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną, oni dostali do rozwiązania arkusze egzaminacyjne ze znajomości teorii zawodu.

Dotacja unijna

Szkoła dla prawdziwych fachowców – kształcenie zawodowe młodzieży regionu konińskiego