11/11/2022

Projekt "Polskie symbole narodowe"

Z okazji Święta Niepodległości p. Jacek Marciniak realizował z uczniami w ramach przedmiotów Historia i teraźniejszość oraz Wiedza o społeczeństwie szkolny projekt pn. „Symbole narodowe”. W galerii przedstawiamy zdjęcia, które nadesłali nam uczniowie.

Dotacja unijna

Szkoła dla prawdziwych fachowców – kształcenie zawodowe młodzieży regionu konińskiego