14/03/2022

RSZ pomaga uchodźcom z Ukrainy

Wszystkim darczyńcom - uczniom oraz ich rodzinom bardzo dziękujemy za włączenie się w pomoc dla uchodźców z Ukrainy.

Wszystkie dary zostały przekazane do Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Koninie.


Dotacja unijna

Szkoła dla prawdziwych fachowców – kształcenie zawodowe młodzieży regionu konińskiego