22/12/2022

Sukces naszych absolwentów

Czwartą już edycję konkursu „Wielkopolski Czeladnik Roku” podsumowano podczas uroczystej gali wręczenia nagród, która odbyła się 12-go grudnia 2022 roku w Zespole Szkół Przyrodniczych w Poznaniu.

Organizatorem konkursu jest Zarząd Województwa Wielkopolskiego, koordynatorem Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, a współorganizatorami Centra Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego, Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu, Izba Rzemieślnicza w Kaliszu oraz Krotoszyńska Izba Rzemieślnicza.

W kryteriach oceniania brano pod uwagę: ocenę z egzaminu, dodatkowe osiągnięcia zawodowe potwierdzone certyfikatem, dyplomem, zaświadczeniem, świadectwem, kontynuację zatrudnienia w wyuczonym zawodzie, nagrody i wyróżnienia w konkursach zgodnych z wyuczonym zawodem, aktywność w mediach społecznościowych ukierunkowaną na promocję rzemiosła i zawodu.

Kapituła tegorocznego Konkursu wyłoniła zwycięzców i wyróżnionych, łącznie 10 czeladników w zawodach rzemieślniczych. Do Laureatów i wyróżnionych w kategorii Czeladnik roku 2021 powędrowało 7 wyróżnień i 3 nagrody główne.


Wśród wyróżnionych znaleźli się nasi absolwenci:

Łukasz Urbański - elektromechanik pojazdów samochodowych Rafał Rojewski – kowal.

Gratulujemy!

Dotacja unijna

Szkoła dla prawdziwych fachowców – kształcenie zawodowe młodzieży regionu konińskiego