03/10/2015

Uroczyste poświęcenie nowego budynku szkoły

Po dwóch latach funkcjonowania szkoły, często w warunkach nie do końca spełniających wymogi dla placówek oświatowych, doczekaliśmy się przy ogromnej pomocy samych rzemieślników prawdziwej szkoły dla” prawdziwych fachowców”.

Nowa siedziba , która zapewni uczniom najlepsze warunki do nauki, mieści się przy ul. Zagórowskiej 16B. Jak podkreślił Starszy Cechu – Marek Skoraszewski –„Chcemy aby Rzemieślnicza Szkoła Zawodowa Cechu Rzemiosła Różnych w Koninie na stałe wpisała się w ofertę oświatową miasta i regionu”.

Na uroczystości poświęcenia budynku swoją obecnością zaszczycili nas między innymi: Prezes Związku Rzemiosła Polskiego p. Jerzy Bartnik, dyrektor Izby Rzemieślniczej w Poznaniu p. Tomasz Wika, przedstawicielka władz miasta Konina p. Urszula Miłosz- Michalkiewicz, ks. Prałat Wojciech Kochański, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Wiesława Matusiak , naczelnik Urzędu Skarbowego p. Tomasz Szafoni, kierownik sekcji higieny i młodzieży konińskiego Sanepidu p. Alicja Glinka, dyrektor o/Zatorze Banku Spółdzielczego w Koninie p. Marzena Śniegocka oraz przedstawiciele sąsiednich Cechów.

Dotacja unijna

Szkoła dla prawdziwych fachowców – kształcenie zawodowe młodzieży regionu konińskiego