04/06/2024

Wzrost wynagrodzeń pracowników młodocianych

Wysokość wynagrodzeń pracowników młodocianych odbywających naukę zawodu wzrosła od 1 czerwca 2024r.


Wynagrodzenie.png

WAŻNE INFORMACJE:

  • Wysokość wynagrodzenia pracowników młodocianych zależy od wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale
  • Przeciętne wynagrodzenie w I kwartale 2024r. wyniosło - 8.147,38 zł
  • Wysokość wynagrodzenia pracownika młodocianego w kolejnych latach nauki wynosi nie mniej niż 8%, 9% i 10% przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale.
Dotacja unijna

Szkoła dla prawdziwych fachowców – kształcenie zawodowe młodzieży regionu konińskiego