EFS_Samorzad_kolor-PL.jpg

W związku z realizacją projektu „Szkoła dla prawdziwych fachowców – kształcenie zawodowe młodzieży regionu konińskiego”uprzejmie informuję, że jednym z zadań realizowanych w ramach projektu są działania skierowane dla nauczycieli chcących zdobywać nowe kwalifikacje i kompetencje.

Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć do 21 września 2019r. w sekretariacie szkoły zgodnie z zapisami Regulaminu rekrutacji, który zamieszony jest na stronie http://rsz.konin.pl/ lub dostępny jest w sekretariacie szkoły.

Informacji na temat projektu udziela koordynator projektu – Katarzyna Bartczak(Dyrektor Rzemieślniczej Szkoły Zawodowej w Koninie).

Regulamin dla nauczycieli

Pobierz plik

Załącznik nr 1 Formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie

Pobierz plik

Załącznik nr 2 Formularz rekrutacyjny dla uczestników projektu

Pobierz plik

Załącznik nr 3 do regulaminu oświadczenie uczestnika projektu

Pobierz plik
Dotacja unijna

Szkoła dla prawdziwych fachowców – kształcenie zawodowe młodzieży regionu konińskiego