Blacharz

blacharz.jpg

Do podstawowych zadań zawodowych blacharza należy wykonywanie operacji blacharskich, polegających na obróbce i kształtowaniu elementów z blach i profili kształtowych narzędziami ręcznymi i z napędem mechanicznym. Ponadto naprawianie i konserwowanie elementów konstrukcyjnych w warunkach warsztatowych i terenowych, wykonywanie i naprawianie elementów z blach aluminiowych, stalowych i mosiężnych, montowanie i demontowanie elementów ornamentów oraz pokryć blacharskich o charakterze zabytkowym i artystycznym.

Blacharz musi umieć rysować szkice wyrobów blacharskich oraz odczytywać schematy, rysunki wykonawcze i złożeniowe. Podczas realizacji zadań zawodowych będzie wykonywał podstawowe operacje ślusarskie: trasowanie, piłowanie, wiercenie, cięcie, prostowanie i wyginanie oraz operacje zgrzewania, lutowania, spawania, nitowania i klejenia.

W zależności od wykonywanych zadań zawodowych blacharz wykonuje prace w pomieszczeniach zamkniętych lub na wolnym powietrzu, gdzie narażony jest na działanie zmiennych warunków atmosferycznych.

Kandydat do zawodu blacharza powinien charakteryzować się: zainteresowaniami i zdolnościami technicznymi, zdolnościami manualnymi oraz starannością i dokładnością w wykonywaniu pracy. Ponadto potrzebny jest sprawny zmysł równowagi i brak lęku przed wysokością, wyobraźnia przestrzenna i zainteresowania o charakterze artystycznym. Prace blacharskie wymagają również dobrej sprawności fizycznej.

Blacharze mogą być zatrudnieni w zakładach produkcyjnych branży blacharskiej, w budownictwie, usługach blacharskich oraz mogą prowadzić własną działalność gospodarczą. Przy założeniu rozwoju budownictwa mieszkaniowego, pokrycia z blachy znajdą zapotrzebowanie i przyczynią się do utworzenia nowych miejsc pracy dla blacharzy.

Dotacja unijna

Szkoła dla prawdziwych fachowców – kształcenie zawodowe młodzieży regionu konińskiego