Blacharz samochodowy

blacharz_samochodowy.jpg

Zadaniem blacharza samochodowego jest ręczna lub ręczno-maszynowa obróbka metali, budowa, konserwacja i naprawa nadwozi pojazdów samochodowych Typowymi pracami wykonywanymi przez blacharza samochodowego są: ocena, określenie stopnia zużycia i określenie stanu technicznego elementów nadwozi pojazdów samochodowych, planowanie, przygotowanie, dobór materiałów, półfabrykatów i narzędzi do naprawy nadwozi pojazdów samochodowych, dobór metod, materiałów, przygotowanie elementów i wykonywanie zabezpieczeń antykorozyjnych nadwozi pojazdów samochodowych. Blacharze samochodowi mają do czynienia z przyrządami kontrolno-pomiarowymi, w których jest wykorzystywana technika komputerowa oraz urządzeniami zasilanymi energią elektryczną i sprężonym powietrzem. Bardzo często współpracują z mechanikami i lakiernikami samochodowymi.

Blacharz samochodowy wykonuje swoją pracę z reguły w pomieszczeniach zamkniętych, wentylowanych. W dużych przedsiębiorstwach są to hale produkcyjne, a w zakładach usługowych — blacharskie stanowiska naprawcze (sporadycznie praca może być wykonywana na wolnym powietrzu). Wykonując pracę, blacharz samochodowy odpowiada za pojazd, narzędzia, urządzenia, maszyny i materiały do jego naprawy, które zostały mu powierzone.

Kandydat do zawodu blacharz samochodowy powinien charakteryzować się: zainteresowaniami i zdolnościami technicznymi, zdolnościami manualnymi oraz starannością i dokładnościąw wykonywaniu pracy.

Praca blacharza samochodowego z reguły nie wymaga znacznego wysiłku fizycznego, jednak wymaga dobrej ogólnej sprawności fizycznej.

Dotacja unijna

Szkoła dla prawdziwych fachowców – kształcenie zawodowe młodzieży regionu konińskiego