Cieśla

ciesla.jpg

Cieśla zajmuje się wykonywaniem elementów konstrukcji, części wyposażenia oraz detali z drewna, trwale związanych z obiektem. Do jego zadań należy wykonywanie konstrukcji drewnianych do szalunków i stemplowań, konstrukcji wieńcowych, więźby dachowej, okien i drzwi. Cieśla wykonuje również mosty, wieże, konstrukcje rozporowe i podporowe ścian w wykopach i drewnianych konstrukcjach. Doświadczeni cieśle wykonują skomplikowane konstrukcje drewniane stropów (np. kopułowych) i łuków (krążyn). Do ich wykonania konieczne jest posiadanie szczególnych umiejętności kształtowania drewna.

Cieśla łączy materiały przy pomocy gwoździ, sworzni, śrub, klamer, pierścieni, jarzma, ścisków stalowych, wkładek zębatych poprzez zastosowanie różnych metod, tj. pasowania, zbijania, przykręcania. Do wykonywania zadań zawodowych niezbędna jest mu również wiedza z zakresu właściwości gatunków drewna, dzięki której określa przydatność drewna do wykonywania różnorodnych konstrukcji. Powinien również znać i stosować zasady suszenia i impregnacji drewna. Do prawidłowego wykonywania prac ciesielskich niezbędna jest znajomość czytania rysunków technicznych.

Kandydat do zawodu powinien charakteryzować się: dobrą koordynacją wzrokowo-ruchową, zmysłem równowagi i brakiem lęku przed wysokością, a także zdolnościami manualnymi, starannością i dokładnością w wykonywaniu pracy, wyobraźnią przestrzenną, zdolnością koncentracji uwagi, odpowiedzialnością i umiejętnością pracy w zespole. Prace ciesielskie wymagają znacznego wysiłku fizycznego oraz dobrej ogólnej sprawności fizycznej.

Cieśla może być zatrudniony w zakładzie wykonującym usługi ciesielskie lub może prowadzić własną działalność gospodarczą. Jest to zawód mający nieustające zapotrzebowanie na rynku pracy.

Dotacja unijna

Szkoła dla prawdziwych fachowców – kształcenie zawodowe młodzieży regionu konińskiego