Cukiernik

cukiernik.jpg

Praca cukiernika polega na produkcji ciast, ciastek, tortów, deserów, cukierków, pieczywa cukierniczego, lodów i elementów dekoracyjnych, które poza walorami smakowymi powinny również posiadać walory wizualne. Cukiernik ocenia przydatność surowców i przygotowuje je do produkcji. Przygotowuje nadzienia -kremy, galaretki, polewy. Formuje ciasta, wypieka je lub smaży oraz przekłada odpowiednimi masami i wykańcza cukrem, polewami, w zależności od rodzaju ciasta. Ponadto musi dbać o należyte przechowywanie produktów spożywczych, znać dokładne proporcje tworzenia wyrobów kulinarnych oraz różnorodne przepisy, dopasowane do różnych okazji i wymagań klientów. W zawodzie tym istotna jest wyobraźnia, umiejętność modyfikowania przepisów, dostosowywania ich do okoliczności. Dobry cukiernik umie również realizować swoje autorskie pomysły, stąd jest to zawód dla ludzi pomysłowych i z wyobraźnią. istotne są także zdolności manualne, niezbędne przy dekorowaniu tworzonych deserów.

Do zadań cukiernika należy również regulowanie maszyn i urządzeń w zakresie utrzymania właściwych parametrów technologicznych oraz usuwanie drobnych usterek w elementach bezpośrednio stykających się z ciastem. Ponadto dba o zaopatrzenie miejsca pracy we wszystkie niezbędne produkty oraz musi umieć wybrać najlepsze jakościowo składniki.

Od cukiernika wymaga się sprawności fizycznej oraz sensomotorycznej. W ocenie jakości wyprodukowanych wyrobów cukiernik powinien posługiwać się czuciem smakowym, wrażliwością węchową i czuciem dotykowym. Powinien mieć także sprawne ręce do wyrabiania ciasta i elementów dekoracyjnych. Praca odbywa się w pomieszczeniach z piecami i urządzeniami do wyrobu ciasta, w pozycji stojącej w wysokiej temperaturze i wilgotności. W pomieszczeniach tych, z reguły, znajdują się urządzenia wentylacyjne.

Cukiernicy mogą pracować w cukierniach, hotelach, punktach gastronomicznych lub otworzyć własną działalność gospodarczą. Wielu cukierników z dużymi predyspozycjami do wykonywania zawodu odnosi sukcesy na arenie międzynarodowej, mając wielką satysfakcję z wykonywanego zawodu.

Dotacja unijna

Szkoła dla prawdziwych fachowców – kształcenie zawodowe młodzieży regionu konińskiego