Elektromechanik

elektromechanik.jpg

Elektromechanik to zawód bardzo często spotykany w sferze zatrudnienia. Dominującym układem czynności w zawodzie są prace montażowe i remontowe, które wykonuje pracownik zajmujący się wytwarzaniem, konserwacją oraz naprawą maszyn i urządzeń elektrycznych. Praca elektromechanika wymaga na ogół zespołowego działania i oparta jest na współpracy.

Do typowych zadań i czynności wykonywanych przez elektromechanika należą: montowanie i uruchamianie maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej, ocenianie stanu technicznego maszyn i urządzeń elektrycznych po montażu na podstawie pomiarów, montowanie układów sterowania, regulacji i zabezpieczeń maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej, konserwacja i naprawa maszyn i urządzeń elektrycznych oraz układów automatyki.

W zawodzie elektromechanika konieczna jest wysoka sprawność manualna, zainteresowania techniczne, wyobraźnia przestrzenna, konstrukcyjna i techniczna, podzielność uwagi, wysoki poziom spostrzegawczości, zamiłowanie do dokładnej i odpowiedzialnej pracy, ładu i porządku.

Elektromechanik to zawód przyszłości, stawiający ciągle nowe wyzwania i dający możliwości samorealizacji i dużej satysfakcji z wykonywanej pracy. Ze względu na spełniane funkcje produkcyjne i usługowe, absolwenci tego zawodu znajdują zatrudnienie przede wszystkim w przedsiębiorstwach przemysłowych, przedsiębiorstwach obsługowo-naprawczych, a także w innych działach gospodarki, zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn i urządzeń elektrycznych, jak np. zakłady energetyczne, elektrownie i sieci elektroenergetyczne, zakłady przemysłu wydobywczego, hutniczego, transportu wodnego i kolejowego (KGHM), przedsiębiorstwa produkujące i eksploatujące maszyny oraz urządzenia elektroenergetyczne, zakłady usługowe naprawiające maszyny elektryczne, urządzenia elektroenergetyczne oraz sprzęt elektryczny powszechnego użytku (w tym zakłady rzemieślnicze). Osoby przedsiębiorcze mogą tworzyć własne jednoosobowe firmy.

Dotacja unijna

Szkoła dla prawdziwych fachowców – kształcenie zawodowe młodzieży regionu konińskiego