Elektryk

elektryk.jpg

Elektryk jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:montowania i uruchamiania maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej, wykonywania i uruchamiania instalacji elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej, oceniania stanu technicznego maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych po montażu na podstawie pomiarów, montowania układów sterowania, regulacji i zabezpieczeń maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej, montowania i sprawdzania działania środków ochrony przeciwporażeniowej na podstawie dokumentacji technicznej.

Praca elektryka wiąże się z dużą odpowiedzialnością za bezpieczeństwo ludzi korzystających z sieci energetycznej oraz nadzorowanych urządzeń. Elektryk powinien mieć dobry wzrok i słuch, posiadać zdolność do koncentracji i podzielność uwagi, bardzo istotne są uzdolnienia techniczne (zwłaszcza matematyczne) oraz twórcze myślenie. Elektryk powinien cechować się: umiejętnością analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów oraz umiejętnością pracy w zespole, a także być dyspozycyjny, spostrzegawczy, dokładny, odporny na warunki środowiska pracy. Przeciwwskazaniem do wykonywania zawodu sąwady wzroku nie dające się skorygować szkłami optycznymi, brak widzenia obuocznego, daltonizm.

Narzędzia ręczne dla elektryków to grupa produktów służąca do obróbki przewodów i kabli (zdejmowanie izolacji, cięcie), zaciskania końcówek, cięcia rurek PCV i korytek oraz innych czynności niezbędnych w codziennej pracy instalatora (odcinaki, szczypce nożycowe, strippery, korowarki, mierniki). Podczas wykonywania prac elektryk powinien nosić ubranie robocze.

Zawód ten jest zawodem atrakcyjnym i poszukiwanym na rynku pracy. Osoby wykonujące ten zawód mogą znaleźć zatrudnienie w przemyśle i usługach - w elektrowniach, kopalniach, hutach, na kolei, w firmach naprawiających sprzęt elektryczny, w firmach handlowych zajmujących się sprzedażą osprzętu elektrycznego, w firmach projektujących i montujących instalacje alarmowe, prowadząc własną działalność gospodarczo-usługową (np. naprawa sprzętu gospodarstwa domowego, usługi elektroinstalacyjne).

Dotacja unijna

Szkoła dla prawdziwych fachowców – kształcenie zawodowe młodzieży regionu konińskiego