Fotograf

fotograf.jpg

Fotograf jest osobą, która zawodowo zajmuje się wykonywaniem różnego rodzaju zdjęć, ich wywoływaniem oraz obróbką. Wykonuje zdjęcia do dokumentów, zdjęcia okolicznościowe, zdjęcia portretowe, reklamowe lub reportażowe. Wielu fotografów skupia się tylko na jednym rodzaju wykonywanych fotografii.

Fotograf obok robienia zdjęć, zajmuje się także ich wywoływaniem i tworzeniem odbitek z materiałów dostarczonych przez klientów, różnego rodzaju obróbką zdjęć (odświeżanie starych fotografii, retusz, zmiana kolorów, dodawanie lub usuwanie elementów) oraz dodatkowo sprzedażą materiałów związanych z branżą fotograficzną (filmy, karty pamięci, środki do konserwacji aparatów, albumy zdjęciowe).

Praca fotografa odbywa się w pomieszczeniach zamkniętych, w pracowniach fotograficznych i halach zdjęciowych, w których panuje duże zróżnicowanie warunków oświetleniowych. Fotograf realizuje swoje zadania również w plenerze.

Kandydata do zawodu fotograf powinien cechować dobry stan zdrowia, prawidłowe rozróżnianie barw i form, percepcja kształtów, poczucie piękna i estetyki. Niezbędna do wykonywania tego zawodu jest również koordynacja wzrokowo-ruchowa, koncentracja i selektywność uwagi, refleks, pamięć wzrokowa, spostrzegawczość, wyobraźnia, oryginalność, cierpliwość, dokładność, staranność oraz kultura osobista. Kandydat powinien wykazywać się również zainteresowaniami technicznymi, uzdolnieniami artystycznymi, manualnymi i manipulacyjnymi oraz umiejętnością pracy w zespole.

Fotograf może być zatrudniony w zakładach fotograficznych, agencjach, wytwórniach i studiach filmowych, redakcjach i wydawnictwach, firmach reklamowych, zakładach prowadzących dokumentację fotograficzną. Może również prowadzić własną działalność usługową.

Dotacja unijna

Szkoła dla prawdziwych fachowców – kształcenie zawodowe młodzieży regionu konińskiego