Kamieniarz

kamieniarz.jpg

Kamieniarz należy do zawodów o szerokim zakresie prac - od obróbki kamienia poprzez montaż tych wyrobów, aż po renowację i konserwację kamiennych elementów architektonicznych. Obróbka kamienia może być wykonywana narzędziami ręcznymi o napędzie elektrycznym, pneumatycznym lub hydraulicznym. Kamieniarz musi umieć posługiwać się różnego rodzaju dłutami, wiertłami oraz narzędziami do polerowania i szlifowania kamienia. Innym rodzajem pracy kamieniarza jest produkcja wyrobów łupanych, klinowanych i groszkowanych: kamienia murowego, kostki brukowej, krawężników i formaków. Obróbka maszynowa, którą wykonuje kamieniarz, to obsługa maszyn do rozcinania bloków skalnych na płyty, obsługa maszyn do wykonywania faktur obróbczych na płytach oraz szlifowanie, polerowanie, płomieniowanie, piaskowanie. Zadaniem kamieniarza w zakresie montażu i osadzania elementów kamiennych jest przygotowanie podłoża, zapraw, klejów i różnych elementów kotwiących. Elementy kamienne montowane są na budynkach, budowlach drogowych, placach, chodnikach, cmentarzach, mostach, wiaduktach itp. Kolejnym rodzajem prac kamieniarskich jest wykonywanie napraw oraz odtwarzanie i konserwacja kamiennych elementów architektonicznych W zabytkowych obiektach budowlanych.

Praca w zawodzie wymaga dobrego stanu zdrowia, prawidłowej budowy ciała, odporności na zmiany wysokości, ogólnej zręczności i dokładności, wyobraźni przestrzennej oraz poczucia piękna i estetyki.

Kamieniarz swój zawód wykonuje w pomieszczeniach oraz na zewnątrz. Wyroby kamieniarskie wykonuje się głównie w warsztatach, natomiast osadzanie i konserwacje na placach budowy, w obiektach budowlanych i na cmentarzach.

Kamieniarz może być zatrudniony w firmach budowlanych oraz remontowych lub może założyć własną działalność gospodarczą.

Dotacja unijna

Szkoła dla prawdziwych fachowców – kształcenie zawodowe młodzieży regionu konińskiego