Lakiernik

lakiernik.jpg

Lakiernik to osoba malująca lub nakładająca farbę na określone elementy. Praca lakiernika wymaga dokładności i wielkiego skupienia. Do głównych obowiązków lakiernika należy m.in.: przygotowanie powierzchni, nakładanie powłoki lakierniczej, suszenie jej albo utrwalanie powierzchni różnymi technikami, a także bieżąca konserwacja i kontrola sprawności narzędzi. W zawodzie tym można wyróżnić dwie specjalizacje: lakiernik samochodowy i lakiernik przemysłowy.

Osoba wykonująca ten zawód powinna posiadać wiedzę teoretyczną i praktyczną na temat farb oraz być sprawnym fizycznie i ruchowo, a także posiadać zdolności manualne. Przeciwwskazaniem do wykonywania zawodu jest astma, skłonność do przeziębień, chorób płuc i oskrzeli, chorób skóry, alergie. Pracownik na tym stanowisku powinien cechować się, m.in.: dużą dokładnością, cierpliwością, wyczuciem koloru, zmysłem estetycznym, spostrzegawczością i umiejętnością pracy w warunkach monotonnych. Praca na tym stanowisku wykonywana jest z reguły w pomieszczeniach zamkniętych — halach fabrycznych, warsztatach lakiernictwa samochodowego. Prace lakiernicze, pomimo wprowadzania coraz skuteczniejszych zabezpieczeń i udoskonalania technologii mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia lakiernika. Najpoważniejsze z nich to możliwość zatrucia oparami farb i lakierów, alergie, choroby układu oddechowego.

Lakiernicy mogą być zatrudnieni w zakładach produkcyjnych z różnych branż w szczególności samochodowej, w usługach, mogą również prowadzić własną działalność gospodarczą. W związku ze stałym rozwojem branży samochodowej, niezmiennym zapotrzebowaniem na usługi z zakresu napraw lakierniczych, jak i zmieniającym się dynamicznie technologiom i materiałom lakierniczym zapotrzebowanie na specjalistów realizujących prace lakiernicze będzie nadal rosło. Pomimo stałej komputeryzacji i automatyzacji prac lakierniczych w zawodzie najważniejsze są kompetencje i umiejętności specjalistyczne kształcone w procesie edukacji zawodowej.

Dotacja unijna

Szkoła dla prawdziwych fachowców – kształcenie zawodowe młodzieży regionu konińskiego