Mechanik pojazdów samochodowych

mechanik_pojazdow.jpg

Mechanik pojazdów samochodowych wykonuje prace konserwacyjne i obsługowo-naprawcze pojazdów samochodowych oraz ich zespołów na uniwersalnych i specjalistycznych stanowiskach za pomocą narzędzi monterskich. Kontroluje także stan techniczny pojazdów za pomocą urządzeń diagnostycznych.

Od mechanika pojazdów samochodowych wymaga się znajomości budowy pojazdu oraz zasad działania jego zespołów i podzespołów. Mechanik pojazdów samochodowych powinien umieć diagnozować usterki zespołów samochodów oraz znać metody ich usuwania.

Specyfika zawodu, rozwój rynku motoryzacyjnego i oczekiwania klientów wymagają od niego odpowiedzialności związanej z poziomem oferowanych usług. Dlatego mechanik pojazdów samochodowych powinien wykazywać gotowość do dokształcania się i podnoszenia kwalifikacji.

Praca mechanika pojazdów samochodowych odbywa się w halach remontowych, garażach, warsztatach oraz na wolnym powietrzu, często w pozycji wymuszonej. Pomieszczenia zamknięte często wyposażone są w wydajne urządzenia wentylacyjne. W niektórych pomieszczeniach panuje duża wilgotność, może występować silne nasycenie parami rozpuszczalników, farb, benzyny lub spalinami.

Osoby zainteresowane pracą w tym zawodzie powinny charakteryzować się dobrą koordynacją wzrokowo-ruchową, percepcją kształtu, koncentracją i podzielnością uwagi, refleksem, spostrzegawczością, odpowiedzialnością za bezpieczeństwo użytkowników, dokładnością, samokontrolą, skrupulatnością i myśleniem analitycznym.

Dotacja unijna

Szkoła dla prawdziwych fachowców – kształcenie zawodowe młodzieży regionu konińskiego