Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych

monter_sieci.jpg

Od osób wykonujących ten zawód będzie wymagać się umiejętności do wykonywania robót związanych z budową i remontem sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych oraz budową i remontem węzłów ciepłowniczych. Osoby te powinny również posiadać umiejętności do wykonywania robót związanych z montażem i remontem instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz montażem i eksploatacją instalacji gazowych.

Praca w tym zawodzie wymaga dobrej sprawności fizycznej, odporności na warunki pogodowe oraz zdolności do pracy w niesprzyjających warunkach środowiskowych. Do wykonywania pracy niezbędne są uzdolnienia techniczne i rachunkowe, wyobraźnia przestrzenna. Wymagana jest ostrość wzroku i słuchu, wrażliwość węchowa oraz zmysł równowagi. Montera sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych powinna cechować dokładność, rzetelność, odpowiedzialność, sumienność oraz umiejętność współpracy w zespole. W przypadku pracy z paliwami, parą technologiczną, gorącąwodą lub wodą pod wysokim ciśnieniem, niezbędna jest odporność emocjonalna, zrównoważenie oraz zdolność do pracy w szybkim tempie i pod presją. Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych może być zatrudniony w firmach usługowych. Osoby przedsiębiorcze mogąprowadzićwłasnąfirmę.

Monterzy sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych należą do grupy poszukiwanych pracowników. Rynek pracy oczekuje na profesjonalnych monterów, których wiedza i zaangażowanie przyczyni się do podniesienia standardów jakości i bezpieczeństwa infrastruktury podziemnej terenu oraz technicznego wyposażenia budowli i budynków. Analiza internetowych ofert pracy, prowadzona w oparciu o portal www.pracuj.pl wykazała, że obszarem, w którym stosunkowo najłatwiej znaleźć pracę jest obszar szeroko rozumianego rynku usług instalatorstwa sanitarnego. Najwięcej ofert pracy w branży „instalatorstwo sanitarne" skierowanych było do wykonawców monterów instalacji i urządzeń sanitarnych oraz, w mniejszym zakresie, do monterów sieci -komunalnych.

Dotacja unijna

Szkoła dla prawdziwych fachowców – kształcenie zawodowe młodzieży regionu konińskiego