Murarz - tynkarz

murarz.jpg

Murarz-tynkarz wykonuje prace związane ze wznoszeniem nowych budowli oraz remontuje istniejące obiekty. Stawia mury (ściany) z cegieł, kamieni, elementów betonowych, gipsowych, ceramicznych i innych materiałów budowlanych. Czynnikiem wiążącym te materiały jest zaprawa murarska przygotowywana na bazie piasku, wapna i cementu. Oprócz ścian murarz może wykonywać także schody, filary, stropy, układać na ścianach elewacje, wykuwać otwory.

Do głównych czynności w tym zawodzie należy umiejętność biegłego odczytywania projektu architektonicznego i rysunków budowlanych. Murarz odpowiada za przygotowanie właściwej zaprawy murarskiej, układa na zaprawie kamienie, cegły lub elementy prefabrykowane. Montuje belki stropów i nadproża. Ponadto wykonuje przewody kominowe i wentylacyjne oraz skomplikowane sklepienia łuków i kolumn.

Do zadań zawodowych należy również pokrywanie stropów i ścian zaprawą tynkarską, wykonanie równej, pionowej płaszczyzny tynku o jednakowej powierzchni, wykonywanie tynków suchych z gotowych płyt gipsowych, oraz przygotowanie powierzchni ścian pod licowanie.

Murarz-tynkarz powinien posiadać, ogólny dobry stan zdrowia, sprawność układu kostno — stawowego, odporność na lęk wysokości, wyobraźnię przestrzenną, spostrzegawczość, umiejętność koncentracji uwagi i podzielność uwagi, zrównoważenie emocjonalne, odpowiedzialność i zdyscyplinowanie.

Murarz-tynkarz może być zatrudniony na stanowiskach murarsko —tynkarskich w małych i średnich firmach budowlanych, w rzemieślniczych warsztatach remontowo-budowlanych. Może również prowadzić własną działalność gospodarczą.

Dotacja unijna

Szkoła dla prawdziwych fachowców – kształcenie zawodowe młodzieży regionu konińskiego