Wędliniarz

wedliniarz.jpg

Do podstawowych zadań zawodowych wędliniarza należą: dokonywanie rozbioru tusz zwierząt rzeźnych oraz wykrawanie mięsa, magazynowanie i przygotowywanie mięsa do dystrybucji, obsługiwanie maszyn i urządzeń stosowanych w przetwórstwie mięsa, wykonywanie prac związanych z produkcją przetworów mięsnych i tłuszczowych, magazynowanie i przygotowywanie przetworów mięsnych i tłuszczowych do dystrybucji.

Wędliniarz swoją pracę wykonuje w zakładzie przetwórstwa mięsa. Do jego głównych zadań należy dostarczanie na rynek mięsa i przetworów mięsnych dobrej jakości o wysokich walorach zdrowotnych zaspokajających wymagania każdego konsumenta. Aby to osiągnąć, pracownicy zakładu przetwórstwa mięsa muszą zadbać o surowce najwyższej jakości, odpowiednio je przechować i przygotować do przetwarzania.

Głównym zadaniem wędliniarza jest produkowanie szerokiego asortymentu wędzonek, kiełbas, wędlin podrobowych i produktów blokowych, konserw, tłuszczów jadalnych oraz produkowanie mięsa do handlu z zachowaniem zasad bezpieczeństwa zdrowotnego żywności. Z tego względu niezwykle ważne w tym zawodzie jest przestrzeganie procedur i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Produkcja w zakładzie przetwórstwa mięsa jest wysoko zmechanizowana, opiera się na tradycyjnych recepturach, jak i nowoczesnych technologiach.

Praca wędliniarza wiąże się z obsługą maszyn, urządzeń oraz aparatury kontrolno-pomiarowej. Stopień trudności obsługi urządzeń zależy od wielkości firmy oraz stopnia jej mechanizacji i automatyzacji. Od osób zainteresowanych pracą w tym zawodzie wymaga się dobrej sprawności fizycznej oraz sensomotorycznej niezbędnych do oceny surowców oraz gotowego wyrobu. Gwarantują to ostrość wzroku, rozróżnienie barw, czucie smakowe i dotykowe oraz dobre powonienie. Praca ma charakter zespołowy, wymaga kontaktu ze współpracownikami i przełożonymi. Wędliniarze mogą być zatrudnieni w ubojniach i zakładach mięsnych, w zakładach gastronomicznych i sklepach. Istnieje też możliwość prowadzenia własnej firmy przetwórstwa mięsa.

Dotacja unijna

Szkoła dla prawdziwych fachowców – kształcenie zawodowe młodzieży regionu konińskiego