Zakłady rzemieślnicze

Wykaz wszystkich zakładów rzemieślniczych oraz pracodawców zrzeszonych w Cechu Rzemiosł Różnych w Koninie, wraz z podziałem na branże znajduje się na stronie Cechu https://www.cechkonin.pl/czlonkowie-cechu/.

Dotacja unijna

Szkoła dla prawdziwych fachowców – kształcenie zawodowe młodzieży regionu konińskiego